ที่พูดในที่ประชุมเพราะได้ยินชาวบ้านพูดมา

views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *